Image

Premies

Uw extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur, elke maand opnieuw. Maar wie het beter doet dan de huidige epb-verplichtingen, wordt extra beloond.

Low Energy Invest kan je helpen met je zoektocht

Er bestaat een ruime waaier aan premies en subsidies, wij helpen je graag met een overzicht van de verschillende premies en instanties waar je terecht kan om een steuntje in de rug te krijgen voor uw investeringen.

De website www.energiesparen.be is hierbij een grote hulp. Hier kan je een premieoverzicht terugvinden voor alle premies en subsidies van de federale en Vlaamse overheid, jouw gemeente, provincie of netbeheerder.

Bovendien kan je op deze website alle informatie terugvinden voor een energielening of een BEN-lening. Met deze lening kan je energiebesparende maatregelen aan een bestaande woning financieren.

De website www.premiezoeker.be geeft je een overzicht van alle premies waar je recht op hebt.

BEN-woning, wat is dat nu juist?

Waarschijnlijk heb je ook al vaak gehoord van een "BEN"-woning. Maar wat is dit juist en wat zijn de vereisten om te voldoen aan een energie- of BEN-lening. Hier vindt u een document van de Vlaamse Overheid met alle informatie hierover.